O fundacji

O Fundacji

Celem działalności Fundacji CookUp jest szeroko rozumiana edukacja kulinarna, w tym przede wszystkim szerzenie wiedzy o mądrym gotowaniu i kształtowanie praktycznych umiejętności pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu. Przez mądre gotowanie rozumiemy gotowanie zdrowe, zróżnicowane i zbilansowane dietetycznie, efektywne czasowo i finansowo, oraz takie, które nie prowadzi do marnowania się produktów.

W działaniach Fundacji ważną rolę odgrywa również społeczny aspekt gotowania, czyli spojrzenie na gotowanie w grupie, jako na aktywność rozwijającą kompetencje społeczne, integrującą, relaksującą, a także kształtującą osobowość, uczącą organizacji i zaradności.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez działalność edukacyjną i wydawniczą w zakresie gotowania oraz kształtowania i propagowania zdrowych nawyków żywieniowych, a także organizowanie kursów gotowania, warsztatów kulinarnych i innych form uczenia technik gotowania, a także spotkania, wykłady i inne wydarzenia o charakterze kulinarno-kulturalnym.